top of page

Atlernatyvi pradinio 
ugdymo mokykla Anykščiuose

Esame bendruomeninė 1-4 kl.  mokykla, kurioje bendrojo ugdymo programa derinama su formalaus ir neformalaus ugdymo metodais, holistiniu ugdymu bei individualiu dėmesiu kiekvienam vaikui.

Spalvotas.png

Vertybės

11.png

Bendruomeniškumas

Mokyklos bendruomenės įsitraukimas į visus mokyklos kūrimo ir plėtros procesus. Mokykla remiasi stipria mokytojų, vaikų ir tėvų bendruomene.

ŠUM logo-6.png

Holistinis ugdymas

Tolygus intelektinių žinių mokymas (-is) ir bendrųjų kompetencijų ugdymas (savęs pažinimas, gebėjimas mokytis, socialinė, kultūrinė, skaitmeninė ir kt. kompetencijos).

9.png

Ryšys su gamta

Mokykloje puoselėjamas sveikas gyvenimo būdas, gamtą ir aplinką tausojanti ir sauganti kultūra bei šiomis vertybėmis grindžiamas ugdymo procesas.

Bendruomeninė mokykla

Šventosios upės mokykla – tai pirmoji tėvų bendruomenės kuriama, nevalstybinė mokykla Anykščių rajone. Duris atvėrėme 2021-aisiais metais ir vykdome netradiciniais ugdymo principais pagrįstą formalųjį ir neformalųjį vaikų ugdymą.

 

Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais veikėme istoriniame Burbiškio dvare, o 2022-ųjų metų rudenį persikėlėme į naujas patalpas Anykščių mieste prie pat Šventosios upės (mus rasite Tilto g. 2).

 

Vadovaudamiesi kitų alternatyvių ir bendruomeninių Lietuvos bei užsienio šalių mokyklų patirtimi, kuriame savitą mokyklos sistemą – čia svarbus vaiko ir mokytojo santykis, pasitikėjimas vieni kitais, bendruomeniškumas ir draugiška atmosfera, o mokymo metodai atsiremia į vaiko aktyvų dalyvavimą savo mokymosi procese. Taikome metodikas, kurios padeda vaikui išsikelti sau tikslus bei būti aktyviu proceso dalyviu. Pagrindiniai mūsų mokyklos bendruomeniškumą nusakantys principai:

Paper Leaves Cutouts

1

Komunikacija

Pakankamas informavimas + dėmesys vidinei bendruomenės komunikacijai. Komunikacija trimis lygmenimis: vaikai-mokytojai-tėvai. Kiekvienas bendruomenės narys turi galimybę būti išgirstas. Mokykloje kuriama atvira aplinka komunikuoti pasiūlymus, idėjas, problemas, savijautą, pastebėjimus.

Santykis ir mainai

Ryšys tarp visų bendruomenės narių – svarbi mokyklos vertybė. Organizuojamos bendros šventės ir edukacijos, kuriose dalyvauja vaikų tėvai. Taip pat, tėvai įtraukiami į ugdymo proceso kūrimą. Palaikome ir skatiname  dalijimasį kompetencijomis, emocijomis, gerąja patirtimi, informacija ir t.t.

3

Įtrauktis

Mokykloje itin svarbus aspektas yra socialumas. Į ugdymo procesą įtraukiama aplinka – pvz., žirgynas, gamtos objektai, šalia veikiančios įstaigos ir kt. Svarbios savanorystės verybės – pagalba už mokyklos ribų. Individuali įtrauktis mokykloje: į ugdymo procesą integruojami vaikų pomėgiai, tikslai ir svajonės.

4

Valdymo struktūra

Mokykla turi administratorių, tačiau svarbių, esminių sprendimų priėmime dalyvauja visi bendruomenės nariai: tėvai, mokytojai ir vaikai. Šis principas įgyvendinamas per mokytojų kolegijų, darbo grupių organizavimą, tėvų ir mokytojų susirinkimus, ryto ratus su vaikais, reguliarius trišalius pokalbius ir pan.

2

9.png

Mūsų misija

Tėvų bendruomenės kuriama, nevalstybinė mokykla vykdanti netradiciniais ugdymo principais pagrįstą formalųjį ir neformalųjį vaikų ugdymą.

11.png

Mūsų vizija

Visuminis (holistinis) ugdymas (-is) dermėje su gamta ir aplinka, paremtas vaiko ir ugdytojo santykiu, asmeniniu augimu, mokymo pavyzdžiu bei mokymosi visą gyvenimą principais.

Tėvų atsiliepimai
„Man labai svarbi mokyklos atmosfera. Mokykloje, į kurią eina mano vaikas, aš noriu jaustis taip, lyg būčiau šiltuose, jaukiuose namuose – taip, kaip čia ir yra. Kitas man labai svarbus aspektas – čia visi mokyklos bendruomenės nariai yra lygūs, nėra santykį atitolinančios hierarchijos. Mano vaikas vadina mokytojus jų vardais, o savitarpio pagarba tarp mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių yra natūraliai kuriama ir tikra.“

Mokinės mama Judita Laurinonytė

Mūsų draugai 

Žirgynas

„Mikadoras“

logo.png
logo-ee415c5f9d8840c3a72443392ac9565f-205x137.png
rsz__zm_logo_1.png

Žalioji mokykla

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla

cropped-Atradimai2.png
burbiskiodvaras_edited.jpg
341100328_176008192041915_5242300649753380023_n.jpg
supplier-155-56c6f1119c4c6_supplier_logo_inner.png
bottom of page