top of page

Dažniausiai užduodami klausimai

PAMAœINTA_Mokykla_52.jpg
 I. BENDRIEJI KLAUSIMAI

- Kokio dydžio klasės yra Šventosios upės mokykloje?

Pirmaisiais mokslo metais klasėje mokėsi 8 vaikai, toliau planuojame 8-16 vaikų dydžio pradines klases.

 

- Ar vaikai yra kažkaip atrenkami, ar mokytis gali visi norintys?

Svarbi šeimos ir vaiko motyvacija renkantis netradicinę mokyklą. Svarbu, kad šeima ir vaikas suprastų, žinotų, kaip vyksta ugdymas mūsų mokykloje, kokios sąlygos, susitarimai bei kokiomis vertybėmis vadovaujamės. Visa tai šeimai turėtų būti tinkama ir priimtina.

 

- Ar vaikas gali būti išmestas už nepaklusnumą?

Mokykloje daug dėmesio skiriame geriems santykiams, bendravimui ir visų nuomonės išklausymui. Turėti savo nuomonę ir nesutikti su kito, pagrįsti ją, kartu neįžeidžiant – nėra nepaklusnumas, tai – svarbi, vertinama savybė. Tačiau, atsisakymas laikytis susitarimų, atsisakymas bet kurios kitos siūlomos pagalbos, nesiūlant savo sprendimo būdų, nesitariant, grubus kitų teisių pažeidimas, yra tikrai netinkamas elgesys mūsų mokykloje, dėl kurio būtų svarstoma bei siūloma nutraukti mokymąsi mūsų mokykloje. 

 

- Kaip mokykloje yra sprendžiama patyčių problema?

Esame atvira bendruomenė, problemas keliame ir svarstome visi ir drąsiai. Konfliktines situacijas sprendžiame kalbėdamiesi – bandydami išgirsti, suprasti ir ieškoti išeičių, mokytis iš to, kas vyksta čia ir dabar. Taip pat, taikome Empatiško bendravimo metodą (angl. Non-Violent Communication – NVC), jį naudojame tiek konfliktams tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų.

 

- Ar dėvimos uniformos kasdien / per šventes?

Ne. 

 

- Iki kelintos klasės planuojamas ugdymas?

Kol kas ugdymas planuojamas iki 4 klasės pabaigos.

 

- Kokios klasės dabar formuojamos ir planuojamos formuoti?

Ateinantiems mokslo metams planuojame 1-4 klasių ugdymą.

 

- Nuo kokio amžiaus vaikai priimami į Šventosios upės mokyklą?

Nuo 6-7 m.

 

- Kokie mokyklos ateities planai?

Sustiprėti kaip pradinei ir pagrindinei mokyklai, pasirinkti vieningą tėvų - vaikų - mokytojų vertybines nuostatas atitinkančią netradicinio ugdymo kryptį, ją stiprinti. Susitelkti ties ugdymo turiniu, jį gryninti ir stiprinti.

 

- Koks yra tėvų balsas priimant sprendimus?  Ar mokykla skatina tėvų įsitraukimą? 

Tėvų, vaikų ir mokytojų bendradarbiavimas yra mokyklos pagrindas. Tėvai ir mokykla nuolat bendradarbiauja sprendžiant vaikų ugdymosi klausimus, tėvai ir mokykla kartu yra atsakingi už sveiką vaikų vystymąsi ir ugdymąsi. Taip pat tėvai dalyvauja ir sprendžiant mokyklos valdymo, plėtros klausimus, dalyvauja mokyklos adiminstravimo organuose, įvairiose veiklos grupėse, susirinkimuose. 

 

- Kaip vyksta vaikų maitinimas? 

Nuo šių mokslo metų (2022 - 2023 m.) pageidaujantys vaikai turi galimybę valgyti šiltą pristatomą maistą, Taip pat, organizuojamas nemokamas moksleivių matinimas mokiniams, kuriems priklauso toks maitinimas. Dalis vaikų pasirenka atsinešti maistą iš namų.

II. MOKYKLOS LOKACIJA IR SUSISIEKIMAS:

- Kur vyksta pamokos?

Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148. Dalis užsiėmimų vyksta gamtoje, žygiuose ir išvykose, taip pat, vaikai lanko žirgyną „Mikadoras“, Keblonių k. Anykščių r. 

 

- Ar yra mokyklinis autobusas?

Ne, kol kas neturime.

III. KALENDORIUS IR VALANDOS

- Kada prasideda mokslai?

Rugsėjo 1 d.

 

- Kokiu metu atostogos?

Vadovaujamės įprastu Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamu moksleivių atostogų grafiku, vasaros atostogų pradžią nusistato pati mokykla.

Rudens atostogos: 2022-11-31 – 2022-11-04

Šv. Kalėdų atostogos: 2022-12-27 – 2023-01-06

Žiemos atostogos: 2023-02-13 – 2023-02-17

Pavasario atostogos: 2023-04-10 – 2023-04-14

- Kada prasideda ir baigiasi pamokos?

Įprastai pamokos prasideda 8.30 val., baigiasi 13-14 val.  

 

- Kokio ilgio pertraukos?

Įprastai nuo 10 iki 40 min., tačiau pertraukų laikas yra lankstus ir priklauso nuo mokytojo suplanuoto mokymosi proceso, eigos ir vaikų poreikio.

 

- Ar yra lauko pertrauka, kai vaikai būtinai eina į lauką, bet kokiu oru?

Taip, bendru sutarimu yra viena privaloma lauko pertrauka.

III. UGDYMAS

- Ar vaiką moko vienas mokytojas, ar yra mokytojai dalykininkai?

Vaikus moko keli mokytojai (skirtingi mokytojai dėsto lietuvių k., matematiką, informacines technologijas, istoriją, anglų k., dailę / keramiką / tecnologijas / piešimą, veda gamtos pamokas / žygius / žirgyno bei muzikos užsiėmimus). Vyresnių klasių moksleiviai turi savo asmeninius mentorius.

 

- Kokių netradicinių dalykų mokoma Šventosios upės mokykloje?

Pamokos vyksta kūrybiškai, mokytojai vadovaujasi bendrosiomis ugdymo programomis, tačiau jas taiko lanksčiai, nuolat ieško būdų temoms pateikti, individualizuoja mokymą ir mokymąsi, dėstydami mokytojai į tradicinius dalykus integruoja netradicinius metodus ir apjungia skirtingus dalykus. Kiekviena diena pradedama nuo ryto rato, kur vaikai pasidalina savo nuotaikomis, aptaria svarbius klausimus ir būsimą dieną, savaitės ar mėnesio temą. Mokantis taikomas ir „panirimo“, kuomet vaikai vieną dieną intensyviau mokosi vieno dalyko, kitą dieną – kito. Gamtos pamokos vyksta gamtoje, žygiuose, žirgyne, išvykose, dailės pamokos – keramikos studijoje, kūno kultūra – gamtoje, lauke ir pan.  

 

- Kokie dalykai yra dėstomi mokykloje?

Lietuvių k., etika / dailės terapija, matematika, anglų k., gamtos / pasaulio pažinimo pamokos, istorija, kūno kultūra, dailė, muzika.

 

- Kokia yra pasiekimų vertinimo sistema?

Vertinimo sistema paremta individualios visapusiškos vaiko raidos mokymosi procese stebėjimu ir fiksavimu. Vertinamos ne tik akademinės vaiko žinios, bet ir bendrosios kompetencijos, mokytojai stebi tokius dalykus, kaip vaiko motyvacija mokytis, savijauta mokykloje, bendravimas su kitais, elgesys, tvarka ir pan. Vertinimo pagrindinis tikslas yra palaikyti ir motyvuoti vaiką mokytis bei planuoti ir suteikti jam reikiamą pagalbą. Labai svarbu, siekiame to, jog vertinant vaikas būtų lyginamas ne su kitais, bet su pačiu savimi - koks jis buvo tam tikrame etape ir koks jis yra dabar.

 

- Kokią pridėtinę vertę kuria Šventosios upės mokykla, palyginus su valstybine, kad būtų verta mokėti už mokslą? 

Saugios, įgalinančios, pozityvios vaikystės patirtys yra sveikos, stiprios, į  pozityvias (gėrio) vertybes orientuotos asmenybės formavimosi pagrindas, ar tai įmanoma įvertinti pinigais? Nelengvas klausimas, bet jei kažkam tai pavyktų, tikėtina, rezultatai nustebintų.

 

- Kokie mokytojai dėsto mokykloje? 

Turime stiprią, kūrybišką mokytojų ir padedančių mokytojų komandą, dalis mokytojų yra vaikų, einančių į mokyklą, tėvai. Nuolat plečiamės ir pildome savo kolektyvo komandą – su ja susipažinti galite skyriuje  „Komanda“.

 

 - Ar yra užduodmi namų darbai?

Taip, namų darbus vaikai gauna, vaikai mokytojų skatinami papildomai pasimokyti ir namie. Tačiau, čia taip pat gali būti individualūs susitarimai atsižvelgiant į vaiko ir tėvų poreikius, pastebėjimus.

 

- Ar yra neformalaus ugdymo veiklos? Kokios?

Neformalus ugdymas mūsų mokykloje integruojamas su formaliu ugdymu, vaikai lanko žirgyną, eina į žygius, etikos pamokose naudojami dailės terapijos metodai, neformalus ugdymas integruojamas ir į kitas pamokas, siekiant sukurti įdomų vaikus įtraukiantį mokymosi procesą, lavinant tokias bendrąsias kompetencijas, kaip savęs pažinimas, socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas, kultūrinė kompetencija ir pan. Taip pat nemaža dalis vaikų lanko neformalaus ugdymo veiklas Anykščiuose: dailės, muzikos mokyklas, baseiną, papildomai žirgyną ir kt.

V. PINIGAI

- Ar yra stojimo mokestis?

Taikomas vienkartinis stojimo mokestis - 200 Eur (už antrą vaiką - 10% nuolaida, už trečią ir kitus vaikus - 20%   nuolaida bendrai sumai). 

- Kiek kainuoja mokslai?

Mokslų mokestis 2023-2024 mokslo metais: 175 Eur / mėn., 12 mokėjimų per metus. Mokestis mokamas lygiomis dalimis, bendra suma gali būti mokama dešimtimi ar dvylika mokėjimų per metus. Už antrą vaiką mokslų mokesčiui taikoma 10% nuolaida, už trečią ir kitus vaikus taikoma 20% nuolaida bendrai sumai. Mokestis mokamas lygiomis dalimis gali būti 10 arba 12 mėnesinių mokėjimų.

T.p. žr. tolimesnį klausimą.

- Kokios yra mokesčio pritaikymo sąlygos ir galimybės?

Galinčias šeimas kviečiame prisidėti didesniu mokesčiu, tačiau taip pat, įvedėme ir sąlygą, kad šeima gali kreiptis dėl mokesčio sumažinimo nurodydama pagrįstas priežastis bei aplinkybes, kadangi bendruomeniškumas – mums esminė vertybė ir svarbus kiekvienos jau įsitraukusios į bendruomenę šeimos ir vaiko buvimas bei išsaugojimas. Esame lankstūs ieškodami išeičių įvairiose situacijose. Todėl:

  • *šeima, atsižvelgdama į savo galimybes gali mokėti didesnį mokestį 175-250 eurų ribose. Užpildytą formą siųskite el.paštu: sventosiosupes@gmail.com;

  • *šeima gali pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus: už antrą vaiką - 10% nuolaida, už trečią ir kitus vaikus - 20% nuolaida bendrai sumai; 

  • šeima gali kreiptis į mokyklos administravimo grupę ir prašyti sumažinti mokestį arba sutartam laikui atidėti mokėjimą;

  • šeima gali prisidėti prie mokyklos veiklų organizavimo kitais būtinaisiais ir sutartais darbais ir taip susimažinti mėnesio mokestį.

 

- Kur pervesti mokesčio apmokėjimą?

Rekvizitai pervesti mokestį:

VšĮ Šeimos idėjų centras

Kodas 304972120

Adresas: Pakalnės g. 26B, Leliūnų k., 29362 Anykščių r.

Sąskaita LT067300010157715643 (AB Swedbank)

Paskirtis: vaiko vardas, pavardė, mėnesis, už kurį mokama.

- Ar galimi mokėjimai į priekį arba dalimis?

Individualiai aptarus ir suderinus, taip.

- Kam naudojamos surinktos lėšos?

Šventosios upės mokykla yra bendruomeninė, ne pelno siekianti, nevalstybinė įstaiga.

  • Iš valstybės mokykla gauna mokymo lėšas, skaičiuojamas kiekvienam mokiniui, kurios panaudojamos pagrindinėms ugdymo reikmėms tenkinti. Ūkio lėšoms mokykla iš valstybės finansavimo negauna.

  • Kad mokykla galėtų išlaikyti patalpas bei apmokėti kitas būtinąsias mokyklos reikmes, tėvai moka mokyklos mokestį.

Tėvų mokesčio lėšos naudojamos mokyklos patalpų išlaikymui, patogiam, jaukiam ir reikalavimus atitinkančiam klasių įrengimui, priemonių įsigijimui, mokytojų ir administruojančių darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimui, neformalių veiklų organizavimui ir kitoms svarbioms mokyklos reikmėms.​

VI. ŠVENTĖS

- Kokios šventės švenčiamos mokykloje? 

Visa bendruomenė susirenkame pagrindinių metų švenčių proga (Šv. Kalėdos, Šv. Velykos, kartais Užgavėnės bei metų Lygiadieniai). Taip pat, turime mokslo metų pradžios ir užbaigimo šventes. Mažomis šventėmis tampa vaikų projektų pristatymai. Bendruomenėje aptariame, kokias šventes ir kaip norėtume švęsti, kokios galimybės visų bendruomenės narių prisidėti organizuojant šventes. Mums svarbu ne tik paminėti šventas bet ir jas švęsti, išgyventi – „Dabartinės šventės yra istorinės praeities minėjimas, o senosios šventės buvo esamojo meto arba dabarties įvykių išgyvenimas“ (A. Žarskus). Su vaikais kalbamės, kas tai yra šventė, ko jai reikia, kaip ją susikurti.

 

- Ar švenčiami vaikų gimtadieniai?  

Pirmiausia atsižvelgiame į vaiko norą ir poreikį, kaip švęsti savo gimtadienį.

Turite mums daugiau klausimų?

Maloniai kviečiame susisiekti!

bottom of page