top of page
  • sventosiosupes

Šventosios upės mokykla – pirmoji netradicinė mokykla Anykščių rajone

Tėvų bendruomenės sukurta mokykla duris atvėrė 2021 metais ir vykdo formalųjį ir neformalųjį 1-5 kl. mokinių ugdymą, pagrįstą netradiciniais ugdymo principais. Čia bendrojo ugdymo programa derinama su neformaliu ugdymu bei individualiu požiūriu į kiekvieną vaiką ir jo poreikius.

Pirmaisiais metais pamokos vyko įkvepiančioje Burbiškio dvaro aplinkoje, o šiais metais – mokyklos veikla persikėlė į naujai atrenovuotas patalpas Tilto gatvėje, prie pat Šventosios upės (kaip kad ir dera mokyklai, su tokiu pavadinimu).


Čia svarbus vaiko ir mokytojo santykis, pasitikėjimas vieni kitais, bendruomeniškumas ir draugiška atmosfera, o mokymo metodai atsiremia į vaiko aktyvų dalyvavimą savo mokymosi procese.

0 views0 comments
bottom of page