top of page

MOKĖJIMO INFORMACIJA

Šventosios upės mokykla yra bendruomeninė, ne pelno siekianti, nevalstybinė įstaiga.

  • Iš valstybės mokykla gauna Mokymo lėšas, skaičiuojamas kiekvienam mokiniui, kurios panaudojamos pagrindinėms ugdymo reikmėms tenkinti. Ūkio lėšoms mokykla iš valstybės finansavimo negauna.

  • Kad mokykla galėtų išlaikyti patalpas bei apmokėti kitas būtinąsias mokyklos reikmes, tėvai moka mokyklos mokestį.

Tėvų mokesčio lėšos naudojamos mokyklos patalpų išlaikymui, patogiam, jaukiam ir reikalavimus atitinkančiam klasių įrengimui, priemonių įsigijimui, mokytojų ir administruojančių darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimui, neformalių veiklų organizavimui ir kitoms svarbioms mokyklos reikmėms. Tėvų mokestis 2023/2024 mokslo metais:

  • 175 Eur / mėn. (už antrą vaiką taikoma 10% nuolaida, už trečią ir kitus vaikus taikoma 20% nuolaida bendrai sumai). Mokestis mokamas lygiomis dalimis (gali būti 10 arba 12 mėnesinių mokėjimų).

  • Taikomas vienkartinis stojimo mokestis – 200 Eur (už antrą vaiką - 10% nuolaida, už trečią ir kitus vaikus - 20%   nuolaida bendrai sumai). 

Galinčias šeimas kviečiame prisidėti didesniu mokesčiu. Tačiau taip pat, įvedėme ir sąlygą, kad šeima gali kreiptis dėl mokesčio sumažinimo nurodydama pagrįstas priežastis bei aplinkybes, kadangi bendruomeniškumas - mums esminė vertybė ir svarbus kiekvienos jau įsitraukusios į bendruomenę šeimos ir vaiko buvimas ir išsaugojimas. Taigi esame lankstūs ieškodami išeičių įvairiose situacijose. Todėl:

  • šeima, atsižvelgdama į savo galimybes gali mokėti didesnį mokestį 175-250 eurų ribose. Užpildytą for  siųskite į sventosiosupes@gmail.com .

  • Šeima gali pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus: už antrą vaiką - 10% nuolaida, už trečią ir kitus vaikus - 20% nuolaida bendrai sumai. 

  • Šeima gali kreiptis į mokyklos administravimo grupę ir prašyti sumažinti mokestį arba sutartam laikui atidėti mokėjimą.

  • Šeima gali prisidėti prie mokyklos veiklų organizavimo kitais būtinaisiais ir sutartais darbais ir taip susimažinti mėnesio mokestį.

 

Rekvizitai, kur pervesti mokestį:

VšĮ Šeimos idėjų centras

Kodas 304972120

Adresas: Pakalnės g. 26B, Leliūnų k., 29362 Anykščių r.

Sąskaita LT067300010157715643 (AB Swedbank)

Mokėjimo paskirtis: vaiko vardas, pavardė ir laikotarpis, už kurį mokama.

bottom of page